Liczba odwiedzin strony: 46972 Osób na stronie: 1
 

Magdalena Kula 
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 1997 Nr 109 poz. 707 - Określenie wykazu stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk w służbie cywilnej, które mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, oraz wyjątki od tej
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk w służbie cywilnej, które mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, oraz wyjątków od tej zasady. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 i z 1997 r. Nr 106, poz. 679) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się wykaz stanowisk w służbie cywilnej w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia. § 2.  Stanowiska przeznaczone do wyznaczenia urzędnikom służby cywilnej, zwanym dalej "urzędnikami", ustala dyrektor generalny urzędu na podstawie przyznanych na dany rok limitów zatrudnienia. § 3.  1. Urzędnikowi zaliczonemu do danej kategorii urzędniczej można, za jego zgodą, wyznaczyć stanowisko należące do kategorii bezpośrednio niższej, jeżeli urzędnik ten posiada kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyznaczenia urzędnikowi zaliczonemu do kategorii urzędniczej A lub B stanowiska należącego do kategorii urzędniczej S. § 4.  1. Stanowiska w służbie cywilnej mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2. 2. Na stanowiskach w służbie cywilnej należących do kategorii urzędniczych B, S i C, jeżeli został już wyczerpany limit etatów służby cywilnej dla urzędu na dany rok i przemawiają za tym szczególne potrzeby urzędu, mogą być na czas określony zatrudniani urzędnicy państwowi mianowani tego urzędu i posiadający kwalifikacje do zajmowania takich stanowisk. § 5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ STANOWISK W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW ORAZ W URZĘDACH NACZELNYCH I CENTRALNYCH...
Monitor Polski 2010 Nr 44 poz. 626 - Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2010
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2010 r. (M.P. z dnia 15 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) określa się, co następuje: Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w III kwartale 2010 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe:   1)   11.588,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;   2)   16.421,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.
KRS 0000363269 - NARDUS GROUP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NARDUS GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MOKOTOWSKA 15A/1B 00-640 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000363269
KRS 0000363268 - WNT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WNT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
326 36-001 NOWA WIEŚ TRZEBOWNISKO RZESZOWSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000363268
KRS 0000363267 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY ŁUŻNA "POGÓRZE"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY ŁUŻNA "POGÓRZE" STOWARZYSZENIE 2010-08-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
597 38-322 ŁUŻNA ŁUŻNA GORLICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000363267
KRS 0000363266 - B2B INTELLIGENT SOLUTIONS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
B2B INTELLIGENT SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZYPERSKA 20/21 61-754 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000363266
KRS 0000363265 - COGITO LABS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
COGITO LABS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHAŁUBIŃSKIEGO 8 00-613 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000363265